e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Od 14 maja 2018 r. w siedzibie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 w Szczecinie (tel. +48 697 438 478, kontakt@fundacjatulipan.pl) rozpoczął swoje działanie projekt o nazwie Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzony przez  Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej TULIPAN w partnerstwie ze Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Projekt ma za zadanie […]

Program „Rozmowy kontrolowane”

Zachęcamy skazanych z zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych do uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach ze specjalistami Fundacji TULIPAN (specjalistą ds. pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej, radcą prawnym lub coachem kariery/trenerem kompetencji interpersonalnych) w ramach programu „Rozmowy kontrolowane”. Terminy i jednostki objęte działaniami: Areszt Śledczy w Szczecinie: kwiecień – maj 2018 r. Zakład Karny w Nowogardzie: czerwiec – lipiec 2018 r. […]