e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Program „Rodzina Tulipana”

Drogie Tulipany, przypominamy o naszym nowym działaniu – „Rodzina Tulipana”. Zapraszamy do udziału! Celem programu jest wsparcie rodzin osób skazanych i opuszczających zakłady karne, zamieszkujących na terenie woj. zachodniopomorskiego. Działania będą skierowane na poprawę funkcjonowania psychospołecznego oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej całej rodziny (w szczególności osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne). W ramach programu […]

Otwieramy punkt konsultacyjny!

Z wielką radością informujemy, że otwieramy Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie (Aleja Wojska Polskiego 63 w Szczecinie), wprowadzając nowe działania wspierające. Punkt jest odpowiedzią na Wasze sygnały, potrzeby i jest przeznaczony dla wszytkich osób, które odbywały karę pozbawienia wolności i ich rodzin – bez względu na to, kiedy opuściły jednostkę penitencjarną! W […]