e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl
tel.: +48 535 582 982

Najnowsze artykuły

Wychodzę na wolność [VIDEO]

Jak czuje się człowiek, który trafił za kraty jako nastolatek, a wychodzi jako 31-letni mężczyzna? Krótka rozmowa, zarejestrowana spontanicznie, odbyła się na 15 dni przed wyjściem na wolność w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, w trakcie trwania programu pn. „Czyty talent”. Czysty talent to program  aktywizujący skazanych uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprzez działania terapeutyczno – resocjalizacyjne z […]

Kobiece rozmowy zza krat

KOBIECE ROZMOWY ZZA KRAT to pierwszy program więzienny realizowany przez Fundację TULIPAN dla kobiet odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie. Od października do grudnia 2018 roku specjaliści Fundacji Tulipan przeprowadzą  szereg rozmów indywidualnych z w/w kobietami w celu pomocy w społecznej readaptacji. Celem głównym zadania publicznego jest prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań naprawczych (aktywizująco […]