e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Rzeczowa i finansowa

 

W ramach Punktu pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN” umożliwia się byłym skazanym oraz członkom ich rodzin pomoc rzeczową i/lub finansową.

Pomoc rzeczowa polega na zbiórce odzieży, zabawek itp. dla osoby/rodziny, jest uzależniona od darczyńców (robimy wszystko co w naszej mocy, aby każdy potrzebujący otrzymał pomoc). W pierwszej kolejności wspieramy rzeczowo dzieci (w tym kobiety w ciąży, których partnerzy przebywają w jednostce penitencjarnej). Aby skorzystać z pomocy rzeczowej należy skontaktować się (osobiście) z pracownikiem socjalnym Fundacji TULIPAN [PATRZ -> kontakt], a następnie przedstawić swoją sytuację życiową.

Pomoc finansowa występuje w postaci bonów żywnościowych – działanie polega na wsparciu w postaci bonów żywnościowych – byłych skazanych i członków ich rodzin, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Osoby zainteresowane pomocą rzeczową (po zapoznaniu się z REGULAMINEM), muszą wyrazić zgodę na podjęcie współpracy długofalowej – opracowanie indywidualnego planu działania, a następnie przystąpić do jego realizacji, korzystając ze wsparcia m. in. innych specjalistów Punktu „TULIPAN”).

Każda osoba zgłaszająca się po pomoc  ma obowiązek:
– przedstawienia świadectwa zwolnienia z jednostki penitencjarnej (były skazany),
– pisemnego oświadczenia o przebywaniu partnera/partnerki w jednostce penitencjarnej,
– udzielenia  informacji dot. pomocy, z której dotychczas korzystała.

Osoby korzystające z pomocy finansowej obowiązkowo uczestniczą w grupach wsparcia [PATRZ Oferowana pomoc -> Grupy wsparcia]. 

WAŻNE!

->OBECNIE (2018) FUNDACJA TULIPAN PROWADZI POMOC FINANSOWĄ W POSTACI BONÓW ŻYWNOŚCIOWO – HIGIENICZNYCH WYŁĄCZNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH (W TYM BYŁYCH SKAZANYCH)   PATRZ ->>>>>