e-mail: kontakt@fundacjatulipan.pl,
tel.: +48 535 582 982

Kontakt

Punkt pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej dla skazanych/byłych skazanych i ich rodzin „TULIPAN”
Al. Wojska Polskiego 63 (piętro 4) Budynek PCK
tel. +48 535 582 982, kontakt@fundacjatulipan.pl

KRS 0000447218
REGON 321328249

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – 12:00-18:00 (radca prawny – Dagmara Rajchel)
wtorek – 12:00-18:00 (coach/psycholog/doradca zawodowy – Maja Wencierska)
środa – 9:00-17:00 (prezes Fundacji Tulipan, specjalista ds. penitencjarnych i postpenitencjarnych – Monika Skrzetuska)
czwartek – 12:00-16:00 (pracownik socjalny, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień – Monika Selwesiuk)

W czwartki w godz. 16:00 – 19:00 odbywają się grupy wsparcia.

 

Program jest finansowany dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

 

Punkt działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych
ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin

KRS 0000447218
REGON 321328249

 

 

W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Godziny otwarcia.

 • Poniedziałek:
  9:00 – 15:00  Prezes fundacji Tulipan/doradca psychospołeczny (specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień),
  14:00 – 18:00 Specjalista ds. socjalnych,
  15:00 – 18:00 Trener kompetencji interpersonalnych i zawodowych.
 • Środa:
  14:00 – 18.30 Specjalista terapii uzależnień.
 • Czwartek:
  15.30 – 18:30 Radca prawny.

Punkt Konsultacyjny będzie prowadzony przy wsparciu i współpracy z Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie. W budynku Centrum będziemy mogli prowadzić działania pomocowe, równocześnie pokazując innym organizacjom jak ważna jest współpraca między organizacjami, instytucjami, placówkami.

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej